Kde se uvidíme ?

Místo srazu:            Chata Brněnka
                                Vernířovice 95
                              788 16  Vernířovice  
GPS:                      50°02'49.0"N 17°07'38.9"E

Termín:                    27. až 30. května 2021

Cena:   ..............1800,- Kč čtvrtek až neděle
             ............. 1400,- Kč pátek až neděle

Záloha:  600,-Kč do 30.4.2020
Účet:     159238029/0300
Variabilní symbol: 2021052730

Způsob přihlášky:
- on-line na www.motoscuk.net     
- mailem: v.martasek@volny.cz
- sms/telefon: +420 603 276 922